หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ Ep.01

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์
พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ

หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ Ep.01

ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
ในคอร์ส " หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ "
ณ มูลนิธิอาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.โคราช
บรรยายระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2565   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,907 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย