ทุกข์มีไว้เพื่อกำหนดรู้ เรียนรู้ทุกข์เพื่อความเจริญ สติ ปัญญา - พระอาจารย์ต้น_23082019

 Webmaster  

ทุกข์มีไว้เพื่อกำหนดรู้ เรียนรู้ทุกข์เพื่อความเจริญ สติ ปัญญา - พระอาจารย์ต้น_23082019

พระอาจารย์ต้น เทศน์การปฏิบัติภาวนา
สนทนา ตอบปัญหาธรรม : ว่าด้วยเรื่องทุกขสัจจ์ , เรียนรู้ทุกข์เพื่อความเจริญ สติ ปัญญาฯลฯ
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ ป่านาโสกฮัง จ.อำนาจเจริญ
facebook : ธรรมนาวา Dhammanava
ที่มา :

/ 2629144743817806

หมายเหตุ : "Dhammanava" สร้างขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่อธิบายโดยจารุวณฺโณ ภิกฺขุ ซึ่งเป็นการอธิบายธรรมะในอีกแง่มุมหนึ่งที่ชาวพุทธควรศึกษา
ยินดีรับข้อเสนอแนะ ความคิดและความเห็นที่สร้างสรรค์จากทุกท่าน และหวังว่าผู้ติดตาม ช่อง "Dhammanava" จะได้รับประโยชน์อันเป็นสาระแก่นสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนให้ถึงความสิ้นทุกข์ตามกำลัง

#อานาปานสติ #ฟังธรรม #ความเชื่อ

ที่มา : https://www.youtube.com/@DHAMMANAVA

165


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย