ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 150(14/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 151(16/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 152(18/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 153(26/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 154(27/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 155(28/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 156(30/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 157(1/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 158(2/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 159(3/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 160(4/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 161(5/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 162(7/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 163(8/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 164(9/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 165(10/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 166(11/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 167(12/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 168(14/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 169(15/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 170(16/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 171(17/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 172(18/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 173(19/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 174(21/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 175(25/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 176(26/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 177(28/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 178(29/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 179(30/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 180(31/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 181(1/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 182(2/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 183(4/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 184(5/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 185(6/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 186(7/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 187(8/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 188(9/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 189(11/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ปัญญาดั่งแสงพระอาทิตย์ ตอนที่ 1
 ปัญญาดั่งแสงพระอาทิตย์ ตอนที่ 2
 เมฆบังพระอาทิตย์
 เมฆไม่เคยบังพระอาทิตย์
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 1
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 2
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 3
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 4
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 5
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 6


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย