ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง
 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
 ชีวิตนี้มีค่า
 อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส
 ความลึกซึ้งของชีวิต
 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
 ทางเดินของชีวิต
 ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง - ท่านพุทธทาสภิกขุ
 นรกกับสวรรค์
 การปฎิบัติให้เลื้อนชั้นไปตามลำดับ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 เหตุที่ต้องถอนอธิษฐาน - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 สัจธรรมของชีวิตกับการสร้างบารมี - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 การปฏิบัติเอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกน้อย - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 รู้อย่างไรไม่ติดไป - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 หลงคิด หรือ รู้คิด - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 วิธีรับรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลาง - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 มันมีอยู่แล้วในตัวเรา - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 วิญญาณขันธ์รู้ตามทวาร วิญญาณธาตุรู้อย่างพุทธะ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 มัวกลัวว่าถ้าอยากจะเป็นตัณหา ก็เลยไม่พัฒนาไปไหน โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 เหตุปัจจัยของสมาธิ - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 บวชเรียนเป็นจะได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 ยถาธรรม ยถากรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 ญาติเคาะโลงศพ..สื่อความหมายแท้จริงคืออะไร? โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ว่าด้วยเรื่องกรรม โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ประมาท หนทางแห่งความตาย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 อานิสงส์ของบุญ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 การให้ทาน การบูชา มีผลหรือไม่ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 กฏแห่งกรรม โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "กรรม" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 ธรรมะสอนใจ โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 "รู้ทันความคิด" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 ตื่นรู้ และ เบิกบาน โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12มค63 (1/2)
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12 ม.ค. 63 (2/2)
 ทุกข์เพราะความคิด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ป่วยเพราะอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 พระพุทธเจ้าสอนอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 อะไรๆก็แย่ลงเพราะขาดสิ่งนี้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ปัญหาชีวิต โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 รีบเดินตั้งแต่วันนี้ ก่อนเส้นทางนี้จะหายไป โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 เนื้อคู่ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 มาฆบูชา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 วันวิสาขบูชา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย