กรรมที่ทำให้จน


Mim Prapasiri ** กรรมที่ทำให้จน ***

- ผิดศีลข้อใด ข้อหนึ่งในศีล 5 หรือผิดศีลทั้ง 5 ข้อ มีผลให้สภาพการเงิน 99 %
- ศีลข้อ 2 เกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน 100 %
- สาเหตุสำคัญมีผลมากๆ คือ หนี้สงฆ์ หนี้แผ่นดิน และขี้เกียจ


วัน วันจันทร์ เวลา 17:29 น. · Mim Prapasiri
สมัครเป็นสมาชิก Facebook วันนี้เพื่อติดต่อกับ Baansuanpyramid

   

4,955


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย