ละเว้นจากบาป

 DhammathaiTeam  4,886 

มงคลที่ ๑๙.ละเว้นจากบาป

๏ กรรมชั่วช้า ลามก ต้องยกเว้น

หากขืนเล่น ด้วยกัน ถูกมันผลาญ

งดเว้นบาป กำราบให้ ไกลสันดาน

ในดวงมาลย์ ไม่ร้อน และอ่อนเพลีย.


 สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ รสแห่งธรรมะ ย่อมชนะรสทั้งปวง    

ที่มา : มงคล ๓๘ ประการ


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย