ให้เชื่อกรรม ไม่ถือมงคลตื่นข่าว-หมอดูหมอเดา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 จำปาพร   9 ก.ค. 2558

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย ข้อสำคัญแท้ๆก็คือ "ศรัทธา" นั่นแหละ
เมื่อศรัทธาความเชื่อมีแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วย อย่างนี้นะ
ก็จะเป็นผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ แล้วก็จะไม่ถือมงคลตื่นข่าว


คืออะไร “มงคลตื่นข่าว” น่ะ ข่าวว่า เจ้าองค์บุญบังเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ อะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็ตื่นข่าวหลั่งไหลกันไป เอ้า ไปให้เขาหลอกเอาเงินเอาทอง
ที่จริงแล้ว “เจ้าองค์บุญไม่มี” มีแต่บุญก็แค่นั้นแหละ
ไม่ใช่เป็นผู้ชำระอาสวกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ..ไม่มี
ธรรมดา “ท่านผู้บริสุทธิ์หมดจด” ท่านละอาสวะกิเลส
ขาดออกจากสันดานแล้วท่านไม่อวดตัวเลย และไม่ยอมให้ใครไปโฆษณาเลย
อย่างนี้..สุดแล้วแต่ใครจะมองเห็น เป็นอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นจึงว่า ผู้มีปัญญานี่ก็จะไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวปรัมปราไปทั่ว


และข่าวอีกอย่างหนึ่งก็พวกหมอดูหมอเดา มาโฆษณาว่า
ถ้าหากว่ามาดูชะตาราศีของชีวิตเสียเราจะได้รู้ว่า ชีวิตของเรานั้นประกอบอย่างไร
ทำอย่างไรถึงจะมีความสุขความเจริญได้ อย่างนี้นะเขาโฆษณาอย่างนี้
ก็อยากจะมีควมสุขความเจริญ อยากจะร่ำจะรวย ก็เลยไปพึ่งหมอดู
ให้หมอดูเขาทำนายให้ นั่นลืมความเชื่อที่ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นี่ลืมแล้ว
ไม่ได้ใส่ใจเลย อย่างนี้แหละ เอ้าหมอเขาทำนายยังไงก็ต้องลงมือทำตาม
เพราะว่าตนอยากเจริญรุ่งเรือง อยากจะรวยนี่
บางคนซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็อยากก็อยากจะถูกหวยรวยเบอร์
หรือว่าก่อนซื้อลอตเตอรี่ไปดูหมอซะก่อนให้หมอพิจารณาจะซื้อเลขไหน
มันถึงจะถูกอย่างนี้นะ เอ้าหมอเขาจะไปยอมจนยังไงเขาก็ขีดนู้นขีดนี่เข้าไป
แล้วก็บอกไปอย่างนั้นแหละ ส่งเดชไปอย่างนั้นแหละ

อันนี้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาแท้ๆแล้วพระองค์สอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม
เมื่อตนทำดีย่อมได้รับผลดี มีความสุขความเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ
ความสุขกายสบายใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะว่าตนทำดีด้วยกาย วาจา ใจ
เว้นจากกรรมอันชั่วมี ฆ่าสัตว์ เป็นต้น ดังกล่าวมานั้นน่ะ
เมื่อไม่มีบาปไม่มีกรรมเวรตามสนอง เกิดในชาติใดก็จะเป็นผู้สมบูรณ์
ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
มีอายุยืนยาวนาน มีสติปัญญา เมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าบุญของตนเพียงพอนะ เป็นอย่างนั้น

DT017019

จำปาพร

9 ก.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  3502 

   ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย