ให้เชื่อกรรม ไม่ถือมงคลตื่นข่าว-หมอดูหมอเดา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  4,897 

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย ข้อสำคัญแท้ๆก็คือ "ศรัทธา" นั่นแหละ
เมื่อศรัทธาความเชื่อมีแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วย อย่างนี้นะ
ก็จะเป็นผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ แล้วก็จะไม่ถือมงคลตื่นข่าว


คืออะไร “มงคลตื่นข่าว” น่ะ ข่าวว่า เจ้าองค์บุญบังเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ อะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็ตื่นข่าวหลั่งไหลกันไป เอ้า ไปให้เขาหลอกเอาเงินเอาทอง
ที่จริงแล้ว “เจ้าองค์บุญไม่มี” มีแต่บุญก็แค่นั้นแหละ
ไม่ใช่เป็นผู้ชำระอาสวกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ..ไม่มี
ธรรมดา “ท่านผู้บริสุทธิ์หมดจด” ท่านละอาสวะกิเลส
ขาดออกจากสันดานแล้วท่านไม่อวดตัวเลย และไม่ยอมให้ใครไปโฆษณาเลย
อย่างนี้..สุดแล้วแต่ใครจะมองเห็น เป็นอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นจึงว่า ผู้มีปัญญานี่ก็จะไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวปรัมปราไปทั่ว


และข่าวอีกอย่างหนึ่งก็พวกหมอดูหมอเดา มาโฆษณาว่า
ถ้าหากว่ามาดูชะตาราศีของชีวิตเสียเราจะได้รู้ว่า ชีวิตของเรานั้นประกอบอย่างไร
ทำอย่างไรถึงจะมีความสุขความเจริญได้ อย่างนี้นะเขาโฆษณาอย่างนี้
ก็อยากจะมีควมสุขความเจริญ อยากจะร่ำจะรวย ก็เลยไปพึ่งหมอดู
ให้หมอดูเขาทำนายให้ นั่นลืมความเชื่อที่ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” นี่ลืมแล้ว
ไม่ได้ใส่ใจเลย อย่างนี้แหละ เอ้าหมอเขาทำนายยังไงก็ต้องลงมือทำตาม
เพราะว่าตนอยากเจริญรุ่งเรือง อยากจะรวยนี่
บางคนซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็อยากก็อยากจะถูกหวยรวยเบอร์
หรือว่าก่อนซื้อลอตเตอรี่ไปดูหมอซะก่อนให้หมอพิจารณาจะซื้อเลขไหน
มันถึงจะถูกอย่างนี้นะ เอ้าหมอเขาจะไปยอมจนยังไงเขาก็ขีดนู้นขีดนี่เข้าไป
แล้วก็บอกไปอย่างนั้นแหละ ส่งเดชไปอย่างนั้นแหละ

อันนี้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาแท้ๆแล้วพระองค์สอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม
เมื่อตนทำดีย่อมได้รับผลดี มีความสุขความเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ
ความสุขกายสบายใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะว่าตนทำดีด้วยกาย วาจา ใจ
เว้นจากกรรมอันชั่วมี ฆ่าสัตว์ เป็นต้น ดังกล่าวมานั้นน่ะ
เมื่อไม่มีบาปไม่มีกรรมเวรตามสนอง เกิดในชาติใดก็จะเป็นผู้สมบูรณ์
ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
มีอายุยืนยาวนาน มีสติปัญญา เมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าบุญของตนเพียงพอนะ เป็นอย่างนั้น


   


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย