"ให้พากันระวังกรรมชั่ว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิริยะ12   4 มี.ค. 2562

.
 "ให้พากันระวังกรรมชั่ว"

" .. "ให้พากันระวังกรรมชั่วนะ" กรรมชั่วละจะติดหัวใจ "กรรมดีกับกรรมชั่วสองอย่างนี้ติดหัวใจ" แต่เวลานี้ สัตว์โลกมีแต่กรรมแห่งความชั่วช้าลามกมันติดหัวใจกาย วาจา กิริยามารยาท มันติดไปแล้วก็มีตั้งแต่ความชั่ว

"คนทั้งคนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายสร้างแต่ความชั่ว" ด้วยอำนาจแห่งความอยากความทะเยอทะยาน ลืมเนื้อลืมตัว "ผู้ที่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็พลิกแก้ไขดัดแปลงไปเสียใหม่ ก็กลายเป็นคนดีไปได้"

เราไม่ใช่ว่าจะเกิดอย่างลอย ๆ ไปได้นะ เกิดไม่ได้เกิดอย่างลอย ๆ "ต้องเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่ว" พากันจำเอานะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

4 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  3272 

   ความคิดเห็นRELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย