กรรมเผาป่า

 วิริยะ12  5,103 

.
 "กรรมเผาป่า"

" .. ข้าพระองค์เดินผ่านทางมาอีก มาเห็นกษัตริย์องค์หนึ่งไปตั้งพลับพลาอยู่นอกพระนคร "พระนครถูกไฟไหม้ปีละครั้ง" เป็นเพราะบาปอกุศลอันใดหนอ พระเจ้าข้า

ดูก่อน อุบาสก "กษัตริย์องค์นี้แต่ปางก่อนโน้น มีกรรม ๒ อย่าง" ครั้งศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสโปโน้น เป็นคนชาวบ้านชาวเมืองนะ ฤดูเดือน ๔ เดือน ๕ ไปเที่ยวป่านะ "เอาไฟเผาป่ากอไม้แห้ง เผาสนุกสนาน" ไฟไหม้สัตว์ทั้งหลาย

โอ๊ย .. มดแดงส้มไหม้ตาย สัตว์ทั้งหลายเข้ารูไม่ทันก็ไหม้ตาย ไหม้หมดเต็มดงเต็มป่าอย่างนั้น นั่นแหละกรรมนั้นติดตามมาให้ผล

ต่อมาก็พากันเลิกละการทำอย่างนั้น "แล้วมารับไตรสรณะคมน์และศีล ๕ ศีล ๘ ทาน ศีล ภาวนา ประจำชีวิตตลอดจนสิ้นชีวิตแล้วไปสวรรค์" ลงจากสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นกษัตริย์ นั่นเพราะอำนาจของไตรสรณะคมน์และศีล ๕ ส่งผลมาอย่างนั้น

"กรรมที่ ๒" ได้แก่ ธิดา หญิงสาวทั้งคู่นะ ๒๐-๓๐ ปีแล้ว อยากได้สามี กามราคะมันตรอบงำ เผาผลาญให้เร่าร้อน "อัคคีราคะมันร้อน" กระทบกับกรรมเก่าของพ่อนั้นเป็นไฟไหม้พระนครทุกปีนะ นี่ไฟของกามเป็นอย่างนั้น .. "

"นายพรานคืนศีล"
หลวงปู่จันทา ถาวโร
    


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย