สังขารที่ไม่เที่ยง

 นิตธยา   28 ต.ค. 2555


อนิจจา สังขาร ไม่เที่ยงหนอ
เจ็บไม่พอ ยังร้อนเย็น เป็นไฉน
เจอทั้งสุข และทุกข์ เคล้ากันไป
ตามปัจจัย เกิดดับ จับให้ทัน
ท่านจงดู รู้ทัน ตามจิตเถิด
จะได้เกิดปัญญา รู้ทัน กิเลสหนา
สังเกตุดู เกิดขึ้น ดับไปทุกเวลา
จะนำพา ท่านหลุดจาก พรากพบกรรม
*ดวงจิต...ที่ฝึกมาดีแล้ว*
แม้กายทุกข์...ก็ไม่หลง...ไปทุกข์ด้วย
แม้ยามสวย....ก็ไม่หลง....ในสังขาร
แม้ยามสุข....ไม่หลงสุข....จนเกินงาม
แม้ยามพราก...ก็ไม่โศก...โทษที่ใคร
อันชื่อเสียง..เรียงนามนั้น..แค่ขานไข
สมมุติไว้...แค่เรียกแทน...ตัวเราหนา
ไปยึดไว้.....แล้วจะได้......อะไรมา
แม้สักวัน....ต้องสั่งลา....เมื่อสิ้นใจ
สิ่งภายนอก..ไปยึดไว้..ก็หน่ายเหลือ
ใจเอื้อเฟื้อ..เผื่อแผ่ไป..แพร่ไพศาล
เหลือดีไว้....แก่หมูชน....เป็นพยาน
แม้ถึงกาล...ลาลับโลก...ไม่โศกใจ

สร้างบุญไว้..ก่อนตัวตาย..ไม่พลาดพลั้ง
ไม่ต้องนั่ง...รอลูกหลาน..สร้างทานให้
เพราะไม่รู้.......ว่าจะได้.......ในวันใด
ทำเองได้...ก่อนชีพวาย...ได้ของจริง
-----------------------------------------
ขอบคุณแนวความคิดดีๆค่ะ ทำให้รู้จักปรง รู้จักว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง ควรทำความดีละเว้นความชั่ว ทำดีให้เยอะในทุกครั้งที่มีโอกาส ทำดีไมต้องเดี๋ยว

-----------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.bkkparttimejobonline.com/
http://parttimejobjobs.wordpress.com/
อย่าลุ่มหลงเผลอตามกามตัณหา
ใช้ปัญญาตริตรองก่อนเสมอ
อย่าลืมว่าสิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่ในตัวเธอ
คือการได้พบเจอพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง..... (ขอบคุณคร๊าบ)
 เปิดอ่านหน้านี้  5560 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย