-:- เทโวโรหณะ -:-

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๏ พระเสด็จจากถิ่นด้าว .... ดาวดึงส์
สัตว์โลกล้วนตื่นตะลึง ...... ทั่วหล้า
เริ่มขบวนที่ท้าวไตรตรึงษ์.. นำเสด็จ ธ เฮย
ทวยเทพพรหมทั่วฟ้า ....... ส่งแล้วมหามุนี ๚


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ  

5,976

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย