กลอนธรรม สุขสันต์ รับวันปีใหม่ (คิดพร้อมอ่านจะได้ถ่านของธรรม)

 พุทธบุตรสงเคราะห์   30 ธ.ค. 2553

ปีใหม่นี้ -- ขอสิ่งดีๆ -- จงปรากฎ
ขอให้พบ -- เจาะเจอเเต่ -- สิ่งอันประสงค์
ส่วนปีเก่า -- อย่าไปเฝ้า -- หวนคำนึง
เฝ้าคิดถึง -- บ่อยไป -- จะไข้เอา

อันเรื่องอื่น -- หมื่นเเสน -- ในโลกล้า
ใครจะหา -- มั่นเอา -- เฝ้าสะสม
ก็เป็นเรื่อง -- ไกลตัว -- เเละมัวเมา
เราจงเฝ้า -- เพียรรักษา -- ค่าของคน


ถูกเเนะไว้ -- ค่าของคน -- อยู่ที่ผลของงาน
ค่าของงาน -- อยู่ที่ -- การกระทำ
ค่าของฉัน -- อยู่ที่ -- รักษาปัจจุบัน
จงสุขสันต์ -- เเละรักกัน -- วันปีใหม่ เอยฯ


ภูริญาโณ สิกขาจารย์ ภิกขุ (ธรรมบุตร)


********************************

นมัสการเจ้าค่ะท่าน
ภูริญาโณ สิกขาจารย์ ภิกขุ (ธรรมบุตร)


สวัสดี ปีใหม่ ไกลจากเขลา
ทำจิตเรา ไม่ประมาท อย่าพลาดพลั้ง
สำรวมกาย และจิต คิดระวัง
ปัญญาพลัง ยังตน เป็นคนดี

สิ่งไม่ดี ปีเก่า ให้ล่วงไป
อย่าอาลัย พัวพันไป อยู่กับที่
มาสำรวม กาย ใจ และวจี
ให้คงที่ มั่นคงไว้ ปีใหม่กัน

บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว
ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง
สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว
และสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึง

ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน
ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได้
บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ ให้ปรุโปร่งเถิด

พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ
ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง
เพราะว่าความผลัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น
ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย

****************
พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปรกติอยู่อย่างนี้
มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน
นั้นแลว่า ...... ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ฯ

****************************************
จาก ภัทเทกรัตตสูตร
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

*********************


เหตุผลของความปรารถณา วันปีใหม่ ?

- อยากดี...ต้องทำเอง..สลัดความเห็นเเก่ตัว
- อยากดัง..ต้องขยันทำงาน...จะได้เป็นที่พึ่งของผู้อื่น
- อยากเด่น...ต้องทำความดีให้ปรากฎ....ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
- อยากเป็นเศรษฐี...ต้องทำหน้าที่เเละฝึกฝนตน...มีความเพียรพยายาม
- อยากหนีสงสาร...ต้องอำลาความมีตัวตน....ปฎิบัติธรรมให้ละกิเลส

*จงเตือนจิตตัวเอง ก่อนที่คนอื่นจะมาเตือนเรา*

ภูริญาโณ ภิกขาจารย์ (ธรรมบุตร)
 เปิดอ่านหน้านี้  9692 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย