ความกลัวเปรียบเสมือนเงาของความรัก"เพราะรักชีวิตเราจึงกลัวตาย เพราะรักครอบครัวเราจึงกลัวความพลัดพราก เพราะรักความสุขเราจึงกลัวความทุกข์ ความกลัวเปรียบเสมือนเงาของความรัก

เมื่อมีเหตุคุกคามสิ่งและบุคคลที่เรารักความกลัวมักจะเกิดขึ้น และคนส่วนใหญ่ทนความกลัวและความรู้สึกไร้อำนาจที่จะป้องกันสิ่งที่กลัวนั้นได้ยาก เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้ไม่ชอบรู้สึกกลัวมักจะปล่อยให้จิตโกรธผู้ที่ทำให้กลัวหรือผู้ที่เชื่อว่าหรือคาดคะเนว่าเป็นเหตุ เสน่ห์ของความโกรธคือการดับความกลัวชั่วคราวและความรู้สึกมีพลัง โทษคือความใจร้อนและความหยาบของจิตที่โกรธย่อมมีผลกระทบต่อปัญญาที่ตัองใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหา

พุทธศาสนาสอนให้เรารักด้วยปัญญา สำนึกในความไม่แน่นอนของชีวิตของตนและคนรอบข้างอยู่เสมอ ปัญญาเกิดขึ้นความกลัวก็น้อยลง ความกลัวน้อยลงความโกรธก็น้อยลง ความโกรธน้อยลงจิตจะมีความพร้อมเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละเหตุการณ์"

พระอาจารย์ชยสาโร

------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro
ที่มา : https://www.facebook.com/jayasaro.panyaprateep.org/photos/2484777494964255

 เปิดอ่านหน้านี้  56 

   ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย