ฉลาดเหมือนอีกา...ต้องเอาคุณธรรมต่างๆ ใส่ลงไปในใจ ใส่ลงไปในชีวิตอย่างสม่ำเสมอ พอเรามานั่งทำความเพียรในรูปแบบ เช่น นั่งสมาธิหรือเดินจงกรม เมื่อก้มลงไปก็จะได้ดื่มน้ำได้เลย อร่อยดีเหมือนกัน
อีกากระหายน้ำ มันเจอน้ำอยู่ในโถ เลยมาเกาะอยู่ปากโถจะก้มลงดื่มน้ำ ปากมันลงไม่ถึงน้ำ เจ้าอีกาจึงไปคาบกรวดเล็กๆ มาค่อยๆ หย่อนลงในโถนั้นจนกระทั่งระดับน้ำขึ้นมาสูงพอจนมันก้มกินได้ คนเราก็เหมือนอีกา ส่วนน้ำก็เหมือนความสงบ นั่งหลับตา คือเกาะที่ปากโถแล้วเมื่อก้มลงไปดื่มความสงบไม่ถึงก็ท้อแท้ใจว่าไม่ได้กับเขาเสียที

เราควรจะแก้ไขอย่างไรจึงจะฉลาดเหมือนอีกา? เราต้องเอากรวดเอาก้อนหินเล็กๆ มาใส่จนระดับน้ำสูงขึ้น คือจะต้องเอาสติ ความสำรวม ความอดทน ความขยัน ความเมตตา คุณธรรมต่างๆ ใส่ลงไปในใจ ใส่ลงไปในชีวิตอย่างสม่ำเสมอ พอเรามานั่งทำความเพียรในรูปแบบ เช่น นั่งสมาธิหรือเดินจงกรม เมื่อก้มลงไปก็จะได้ดื่มน้ำได้เลย อร่อยดีเหมือนกัน

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,780 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย