อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10-18

 DhammathaiTeam   7 มี.ค. 2560

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 ต่อตอนที่ 5,6,7

โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1uG5qYtuuW8&index=10&list=PLpPVg6BY5of1_l9nxVwv2O2W6ItDhZK2x


อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 11 ขั้นที่ 5,6,7 โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 12 (ขั้นที่ 8) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 13 (ขั้นที่ 8,9,10) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 14 (ขั้นที่ 9,10) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 15 ( ขั้นที่ 11,12, 13) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 16 ( ขั้นที่ 11, 12, 13 ) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 17 ( ขั้นที่ 14,15 ) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 18 ( ขั้นที่ 14,15,16 ) ตอนสุดท้าย โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

 เปิดอ่านหน้านี้  4597 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย