ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันพุธที่ ๓ ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

 Ratchada   

ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน
#มาร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมภาวนา
ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
#เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล

~ กำ ห น ด วั น บ ว ช ~
ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
(ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑ – แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑)

~ กำ ห น ด ก า ร วั น ที่ ๓ ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๕ ๗ ~
-งานบุญแทนคุณแผ่นดินอุทิศแด่บรรพชน
-พิธีมุทิตาสักการะแด่พระครูเกษมธรรมทัต(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี
-ถวายภัตตาหาร-สังฆทาน แด่พระสงฆ์ ๑๕ วัดและสาขา
-แจกข้าวสารจำนวน ๕๐๐ ครอบครัว แก่ผู้ยากไร้ในชุมชน
โดยรอบวัดมเหยงคณ์
-ไถ่ชีวิตปลา ชีวิต โค-กระบือ เลี้ยงอาหารช้าง

~ กำ ห น ด ก า ร วั น ที่ ๕ ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๕ ๗ ~
-พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล

~ กำ ห น ด ก า ร ~
พิธีบวช มีวันละ ๓ รอบ คือ
๑. เวลา ๑๒.๐๐ น. (วันแรกเวลา ๑๐.๐๐ น.)
๒. เวลา ๑๕.๓๐ น.
๓. เวลา ๒๑.๐๐ น.

~ พิ ธี ล า สิ ก ข า ~
มีวันละ ๑ รอบ คือ เวลา ๐๖.๐๐ น.
(ผู้จะบวชตอนบ่ายและตอนค่ำได้ ต้องไม่ทานอาหารในเวลาวิกาล คือ เลยหลังเที่ยงวัน)

คลิกอ่านรายละเอียด กำหนดการปฏิบัติธรรม ระเบียบการ การบวชเนกขัมภาวนา ตารางปฎิบัติกิจวัตร ฯลฯ
คลิกตามที่ลิงค์มาให้นี้ http://www.watmaheyong.org/index.php/nekkhamma.html


#สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.๐๓๕-๘๘๑-๖๐๑-๒ , ๐๘๒-๒๓๓-๓๘๔๘
แผนที่วัด https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zLmddQ_ui-GQ.kOXh6Soe0ydI   


5,859


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย