ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขอเชิญร่วมโครงการบวชพระกรรมฐานจำพรรษา(ปีที่12)

 สุดารัตน์ วิชญาพรกุล   4 พ.ค. 2561

"โครงการบวชพระเข้าพรรษา เป็นโครงการที่เน้นการศึกษาแก่นธรรมของพระพุทธศาสนา มีการอบรมวิปัสสนากรรมฐานตลอด ๓ เดือน โดยเน้นเรื่องข้อวัตรปฏิบัติ ทั้งยังมีครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ มีเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาซึ่งมีความเป็นกันเอง มีความสัปปายะในทุกด้านที่เอื้อต่อการปฏิบัติสมณธรรม ผู้ที่ได้มาบวชถือเป็นโอกาสดีของชีวิต เพราะจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานตลอดพรรษา ผู้ที่เคยบวชแต่ละรุ่นและออกไปก็มักแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกัน โดยหลายคนได้มีชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หรือบางคนมาที่นี่แรกๆอาจยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่พอเขาได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็เกิดความศรัทธาในจริยาวัตรและข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ของเพื่อน พระพี่เลี้ยง และครูบาอาจารย์ ทำให้มีศรัทธามั่นคงขึ้น เมื่อลาสิกขาออกไปก็ได้นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การปฏิบัติภาวนาจะทำให้เราพบว่า แท้จริงแล้ว ความสุขอยู่ที่ใจของเราเอง สิ่งต่างๆ ภายนอกเป็นแค่ของชั่วครู่ชั่วยาม อาตมาคิดว่าโครงการนี้จะเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้เข้าถึงชีวิตที่มีความสุข การที่เรามีโอกาสได้บวชในพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เจริญสติปัฏฐานสี่ เจริญอริยมรรคมีองค์แปดนั้นจะเป็นหนทางสายเดียวที่จะทำให้เราได้พ้นสภาพแห่งกองทุกข์ และพบกับความสงบสุขที่แท้จริงคือพระนิพพาน จึงอยากเชิญชวนกุลบุตรทุกท่านเข้ามาศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่า เดินตามรอยบาทพระศาสดาในโครงการนี้"

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
พระผู้ช่วยสอนประจำโครงการบวชพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมจำพรรษา
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)

*********************************

ขอเชิญกุลบุตรอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป
ร่วมอุปสมบทปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดพรรษา

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒) ๙ รูป

ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม จ.ชุมพร (ศูนย์ ๓) ๘ รูป

และศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔) ๔๒ รูป

สมัครอุปสมบทได้ที่ https://ybat.uearn.co/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%97&t=511&criteria=all&title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%97


**สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้**

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ได้ที่ โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอดุล ๐๘๗ ๕๑๙๕๗๕๘, คุณทวิช ๐๘๕ ๐๑๕ ๓๙๐๔

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ นี้**


************************
#ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
#สร้างคนสร้างที่ใจ
#ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕
FB :@ybatpage
Line@: @ybat
YouTube: ybat1
twitter : ybat
IG : ybat_official
เว็ปไซต์ http://www.ybat.org/
บริจาคออนไลน์ http://www.ybat.org/donate/add.asp
Line รับบริจาค ID : ybat99
สมัครปฏิบัติธรรมออนไลน์ได้ที่http://www.ybat.org/apply/
ร่วมบุญ

สถานที่ตั้ง : 4 ซอยเพชรเกษม54 แยก6 ต.แขวงบางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 24552525
ที่มา : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

DT018138

สุดารัตน์ วิชญาพรกุล

4 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  2279 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย