"ปัญญา ที่รื้อถอนกิเลสอวิชชา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    29 มิ.ย. 2560

 "ปัญญา ที่รื้อถอนกิเลสอวิชชา"

" .. "กิเลสที่ทำงานอยู่โดยอัตโนมัติในหัวใจของสัตว์ สติปัญญาในขั้น "ภาวนามยปัญญา" นี้ก็ทำงานของตนโดยอัตโนมัติ" ไม่ต้องไปหาหยิบยืมจากที่ไหน หากเกิดขึ้นมาได้ ๆ พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคม เป็นไปเองในธรรมชาติของจิตอันนี้ที่บนเวทีกับกิเลส

นี่ละท่านเรียกว่า "ภาวนามยปัญญาแท้" พระพุทธเจ้า พระสาวกทั้งหลาย "ถอดถอนรากเหง้าเค้ามูลคืออวิชชาออกจากใจ เพราะปัญญาประเภทนี้" ไม่ใช่ปัญญาประเภทไหน

"สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา เป็นเพียงพื้น ๆ หรือเป็นพื้นฐานที่จะก้าวเข้าไปสู่ปัญญาประเภทนี้" พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขึ้นมาเอง กิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกไปจากปัญญาประเภทนี้

"ผู้ไม่ปฏิบัติ ผู้ไม่รู้ไม่เห็น พูดไม่ได้ปัญญาประเภทนี้ ผู้ปฏิบัติผู้เป็นไปพูดได้เต็มปากโดยไม่กระดากอายกับใคร" เพราะเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติของจิตแท้ ๆ ของธรรมแท้ ๆ ภายในจิต "นี่ละคือปัญญารื้อถอนแท้ ปัญญาอันนี้เอง" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  

http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=986&CatID=3   DT014902

วิริยะ12

29 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5389 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย