ก่อนจะนอนอยากรู้ว่าต้องสวดมนต์บทไหนบ้าง(พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)

 alfred  

ก่อนจะนอนอยากรู้ว่าต้องสวดมนต์บทไหนบ้าง(พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)
สวดบทบูชาพระรัตนตรัย พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ บทต่อไปบทใดก็ได้ตามความสะดวก สุดท้ายก็นั้งสมาธิ และแผ่เมตตา
อานิสงส์ของการสวดมนต์แผ่เมตตา มีดังนี้
-หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย
-เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย
-เทวดาย่อมรักษา ไฟ ยาพิษ ศัสตรา ไม่ล่วงเกิน
-จิตได้สมาธิเร็ว สีหน้าผ่องใส ไม่หลงตาย
-เมื่อยังไม่บรรลุธรรม ย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูง
บางตนดูภายนอกเหมือนจะธรรมะธัมโม แต่ที่ไหนได้เป็นคนขี้โมโห เป็นนักเลงโต
พยายามหาเวลาเหมาะๆ ที่จะแก้เผ็ดคู่อริอยู่ตลอดเวลาเรียกว่า สิบปีแก้แค้นยังไม่สาย ที่จริงเลือดต้องล้างด้วยแฟ็บ แต่บางคนบอกว่า เลือดต้องล้างด้วยเลือด มันก็ยิ่งเปื้อนเข้าไปใหญ่แค้นต้องล้างด้วยเมตตา ด้วยความแค้น โยมคนนั้นก็เลยถือโอกาสช่วงที่สวดมนต์ระบายความในใจมันซะเลย
องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลศมาร
กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
เมื่อถึงบทปลงสังขาร ได้จังหวะก็ใส่เต็มที่เลย
เห็นแต่ฝูงแร้ง เห็นแต่ฝูงกา
เห็นแต่ฝูงหมา ยื้อแย่งกันกิน

ตามธรรมเนียมปฏิบัติก็สวดบทบูชาพระรัตนตรัย และต่อด้วยบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และแผ่เมตตา นอกจากนี้สวดบทไหนก็ได้ ขอให้จิตมีสมาธิ และนำธรรมะมาปฏิบัติเพื่อให้พบความสุขยิ่งขึ้นไป เจริญพร…

ที่มา : แหล่งที่มา หนังสือรู้มัยธรรมะ ฉบับ ฮาทั่งทิศสุขทั่วไทย

5,461จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย