"ธรรมเป็นน้ำดับไฟ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    6 ม.ค. 2561

 "ธรรมเป็นน้ำดับไฟ"

" .. วัดนี้เป็นวัดภาวนา "ผู้ใดมาก็ให้สนใจภาวนา คือดูหัวใจตัวเอง" หัวใจเป็นฟืนเป็นไฟมันแสดงเปลวตลอดเวลา จะไม่มีอะไรดับได้ "มีธรรมเท่านั้นเป็นน้ำดับไฟ ด้วยการภาวนา" อย่างอื่นดับไม่ลง "กิเลสกลัวแต่ธรรมเท่านั้น ไฟก็กลัวแต่น้ำ กิเลสเป็นของร้อน น้ำเป็นของเย็น คือธรรม"

ดูใจตัวเองแล้วมันจะค่อยสงบลง ๆ "ถ้าดูด้วยความมีสติแล้วนั้นกิเลสจะมีมากน้อยเกิดไม่ได้ สตินี้สำคัญมากทีเดียว กิเลสมีมากน้อยมันก็ดันขึ้นมา ๆ สติครอบ ๆ ตลอด ขึ้นไม่ได้" พอเผลอพับออกพุ่งแล้วเอาไฟมาเผาเรา "สติเป็นสำคัญมากการประกอบความพากเพียร" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4188&CatID=2DT014902

วิริยะ12

6 ม.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4890 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย