สมณเพศนี้มีคุณค่ามหาศาล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

เข้ามาบวชมาเรียนในพระศาสนานี้แล้วให้ตั้งอกตั้งใจ
ให้ถือว่า เพศบรรพชิตนี้เป็นอุดมเพศ เป็นเพศอันอุดม
เรียกว่า บรรดาเพศทั้งหลายในโลกนี้นะ เพศของสมณะนี้แหละ
ถือกันว่าเป็นเพศที่สูงสุดเลยทีเดียว

หมายความว่า การนุ่งห่ม ความเป็นอยู่ นี่ได้ชื่อว่า
เป็นอยู่อย่างสะอาดสะอ้าน ไม่ได้เป็นอยู่อย่างมูมมาม
สกปรกโสมมอย่างผู้บริโภคกามคุณทั้งหลาย นี่พิจารณาดูให้ดี
อันนี้ท่านจึงเรียกว่า อุดมเพศนั้นแหละ

แล้วอุดมเพศนี้นะ...สามารถรองรับเอา "อรหัตตผล" ไว้ได้
ถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้เมื่อได้บรรลุมรรคผลแล้ว
หากไม่บวชแล้วก็ต้องนิพพานในวันนั้นเลย เป็นอย่างนั้น
อรหัตตผลนั้นไม่สามารถจะรองรับเอาเพศคฤหัสถ์ไว้ได้

นั่นล่ะลองคิดดูสมณเพศนี้น่ะมีคุณค่ามหาศาลถึงปานนั้น
สามารถรองรับเอา "อรหัตตคุณ" ไว้ได้ หมายความว่า
ผู้บรรลุอรหัตตผลแล้วย่อมมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้
จนตลอดหมดบุญหมดกรรมลงไป นั่นแหล่ะถึงจะเข้าสู่นิพพานไป
เพราะฉะนั้นเราทุกคนให้ภาคภูมิใจ ที่เราได้เป็นนักบวช
ได้สละกิจบ้านการเรือนมาประพฤติพรหมจรรย์
บำเพ็ญเนกขัมมบารมี หรือว่าบำเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ประการนั้นแหละ   

5,422


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย