"สมาธินี้มีประโยชน์มาก" (หลวงปู่ชา สุุภัทโท)

 วิริยะ12    4 ม.ค. 2566

.
 "สมาธินี้มีประโยชน์มาก"

" .. สตินี้เป็นทางให้เกิดสมาธิ "สมาธิอันเกิดจากอิริยาบถที่หยาบ คือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นสมาธิที่สามารถทรงอยู่ในจิตใจได้นาน" และเป็นประโยชน์มาก .. "

"ตามรอยพระโพธิญาณ"
หลวงปู่ชา สุุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

4 ม.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย