"เหตุแห่งทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    5 ก.พ. 2561

 "เหตุแห่งทุกข์"

" .. "ทุกข์ไม่เกิดเพราะอะไร เพราะไประวังเหตุคือตัวสมุทัย" เช่นแก้วมันจะแตกอยู่นี่ เมื่อมันแตกทุกข์ขึ้นมาเลยใช่ไหม "เรารู้ว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี่แหละตัวสมุทัย"

เมื่อมันแตกปุ๊ปก็เป็นทุกข์ ก็ทำลายต้นเหตุทุกข์เสีย "ธรรมมันเกิดเพราะเหตุ ดับมันก็ดับเพราะเหตุอันนี้" ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะแก้วใบนี้มันแตก แล้วเราโมโหขึ้นมาก็เป็นทุกข์

"ถ้าเรารู้ก่อนว่า แก้วใบนี้มันแตกแล้วทั้งที่มันยังไม่แตก สมุทัยมันก็ดับ" ไม่มี ... "ถ้าไม่มีทุกข์มันก็เป็นนิโรธ ดับทุกข์" เพราะดับเหตุแห่งทุกข์นั้น .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

5 ก.พ. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5325 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย