"ผู้ละบุญละบาป" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12    16 มี.ค. 2564

.
 "ผู้ละบุญละบาป"

" .. "อนัตตาฝ่ายบาปเป็นฝ่ายเว้นในเบื้องต้น อนัตตาฝ่ายบุญเป็นฝ่ายเจริญทำให้เกิดให้มี" เมื่อสุดท้าย อนัตตาบุญก็ดี อนัตตาบาปก็ดี ก็ส่งคืนหมด ไม่เข้าไปยึดถือสอดแทรกเอาเป็นเจ้าของส่วนกุศลผลบุญ

"พระอนาคามี" ยังจัดเป็นกุศลผลบุญอยู่ เพราะติดอยู่ในบุญ ยังข้ามบุญไม่ได้ เพราะบุญยังไม่เต็ม "ส่วนพระอรหันต์นั้น" บุญเต็มแล้ว บาปก็ละพอแล้วเว้นพอแล้ว เหตุฉะนั้น "เหตุที่จะละบาปจึงไม่มีในท่าน เหตุที่จะละบุญจึงไม่มีในท่าน" เหตุที่จะสร้างบุญจึงไม่มีในท่าน เหตุจะละบาปก็ไม่มีในท่าน .. "

"หยดน้ำบนใบบัว" (แสงธรรมส่องทาง)
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต     DT014902

วิริยะ12

16 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย