สมเด็จวัดปากน้ำ ให้โอวาทวันขึ้นปีใหม่

 ลูกโป่ง    3 ม.ค. 2555

สมเด็จวัดปากน้ำ ให้โอวาทวันขึ้นปีใหม่
.....แนะคนไทยยึดหลักธรรม มีสติ รับมือปัญหา.....

สมเด็จวัดปากน้ำ ให้โอวาทวันขึ้นปีใหม่
แนะคนไทยยึดหลักธรรม มีสติ อดทนรับมือกับปัญหา
เสนอภาครัฐ แก้ปัญหาน้ำท่วมที่ต้นเหตุ
เร่งขุดลอกแม่น้ำ 4 สาย
ใช้บึงบอระเพ็ดเป็นแก้มลิงรับน้ำ น้ำไม่ไหลท่วมบ้านเรือน


วันนี้ (23 ธ.ค.) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ของกรมที่ดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ว่า
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2555
ขออำนวยพร โดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และบารมีธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ขอให้ท่านทั้งหลาย จงทำตาให้สบาย
จงทำใจให้สบาย จะได้รับความสบาย ตลอดปี 2555
พร้อมเตือนสติให้ประชาชนที่เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วม
สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน และทรัพย์สิน
จนทำให้จิตใจเศร้าหมอง
หวาดระแวงกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตว่า
อยากขอให้ทุกคนยึดหลักธรรมมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
โดยให้มีสติ และขันติ สติ คือ ให้ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ
ส่วนขันติ คือ ความอดทน
เพราะฉะนั้นเมื่อมีภัยพิบัติใดก็อย่าท้อถอย
ขอให้อดทนต่อสู้ภัยพิบัตินั้นๆ
เมื่อทุกคนมีสติและขันติ จะสามารถเอาตัวรอดจากภัยต่างๆ ได้


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า
จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น
แสดงให้เห็นว่า เราต้องมีการจัดการบริหารน้ำอย่างรัดกุม
ภาครัฐ ควรจะมีการดำเนินการขุดลอกแม่น้ำ 4 สาย
ได้แก่ แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน
หากมีการขุดลอกแม่น้ำดังกล่าวตั้งแต่ต้นสาย
ขณะเดียวกัน ควรขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อเป็นแหล่งรับน้ำหรือแก้มลิง
ทั้งนี้ การขุดลอกให้ลึกหรือให้กว้าง
น้ำจะไหลไปตามแม่น้ำ ไม่เอ่อขึ้นท่วมพื้นบ้านของญาติโยม
อีกประการหนึ่ง คือ เรื่องเขื่อนต่างๆ ต้องดูว่า กักน้ำได้แค่ไหน
ถ้าหากมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเดิมที่จะกักเก็บไว้
ควรทยอยปล่อยลงมา อย่าไปกักไว้
ถ้าทยอยปล่อยน้ำลงมาน้ำจะค่อยๆ มาไม่เป็นอันตรายต่อบ้านเรือน
ข้อเสนอเหล่านี้เป็นของอาตมาคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้


“บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ให้ขุดลอกบึงบอระเพ็ดให้ลึกและใหญ่ขึ้น
เพราะมีพื้นที่นับ 1,000 ไร่ จะเป็นที่รับน้ำ หรือแก้มลิง
ถ้าน้ำภาคเหนือไหลลงมาจะมาลงที่บึงนี้
เหมือนแก้มลิงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ
สำหรับบึงอื่นๆ ก็ให้ขุดลอกให้ลึก
อาตมา ได้ยินนักวิชาการ ผู้รู้ทั้งหลาย พูดกันว่า กั้นแม่น้ำ
กั้นทะเลไม่ให้น้ำทะเลหนุนขึ้นมา ให้ขุดคลองหลายๆ สาย ก็เป็นแนวคิดดีอยู่
ซึ่งน้ำทะเลไม่ได้หนุนทุกวัน เดือนหนึ่งน้ำทะเลจะหนุน2-3 วัน
แล้วน้ำทะเลหนุนแค่ปทุมธานี อยุธยา เท่านั้นเอง
อย่างไรก็ตาม เรื่องที่อาตมาเสนอเป็นอีกส่วนหนึ่ง
ถ้ารัฐบาลทำขุดได้น้ำจะไม่ท่วม”
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวทิ้งท้าย


:: ที่มา...http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000163406
   DT0329

ลูกโป่ง

3 ม.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย