"๐๕ การรักษาศีล" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    5 มี.ค. 2561

 "๐๕ การรักษาศีล"

" .. "การรักษาศีลนั้น รักษาที่ไหน อะไรเป็นศีล" ก็รักษาที่กายวาจา ให้เป็นปกติ "กาย วาจา ที่จะเป็นปกติได้ ก็ต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า" ใจเป็นประธาน "ใจเป็นผู้บังคับบัญชากาย วาจา ให้กระทำอย่างนั้น" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

5 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5183 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย