"นิพพาน คือความดับ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  


 "นิพพาน คือความดับ"

" .. "นิพพาน คือสภาวะที่เข้าไปดับซึ่งความร้อน ท่านเรียกว่าสงบ คือดับซึ่งวัฏสงสาร" วัฏสงสารคือความเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้น

"เมื่อถึงนิพพานแล้ว ก็คือการเข้าไปดับซึ่งความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันนั้น" เรียกว่า "การดับราคะ ดับโทสะ ดับโมหะ" ก็ดับที่ใจของเรานั่นแหละ "คือใจถึงความสงบ" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท    

5,394


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย