"จิตจะดีได้ด้วยการฝึก" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    26 มี.ค. 2563

 "จิตจะดีได้ด้วยการฝึก"

" .. จิตของเราก็เป็นอย่างนี้แหละ "มันดีได้ด้วยการฝึกกัน" จะให้มันดีเองไม่ได้ มันต้องฝึก การฝึกก็ต้องเป็นขั้นตอน ผู้ครองเรือนก็ต้องฝึกธรรมะที่เหมาะสมกับผู้ครองเรือน ผู้เป็นนักบวชก็ต้องฝึกกันไปให้ตรงธรรมของนักบวช จิตถึงจะเจริญได้ ถึงดีได้

อุปมาเหมือน "อย่างไม้ที่มันเป็นต้นอยู่โดยลำพัง เราจะเอาทั้งต้นทั้งกิ่งมาทำบ้านเรือนก็ไม่ได้" มันต้องเอามาแปรรูปเสียก่อน ขับไล่ไม้ที่ไม่ต้องการออกไป เอาส่วนที่เกินไม่เรียบร้อยออกไป เอาแต่เนื้อของมันมาเลื่อยแปรรูปเป็นขนาด ต่าง ๆ ตามประโยชน์ที่ต้องการใช้สอยแล้ว จึงเอามาประกอบเป็นบ้านเรือน มันจึงเกิดประโยชน์ถาวรได้ .. "

"หลวงปู่เล่าเรื่อง"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

26 มี.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5270 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย