"อุเบกขา แก้โรคเครียดโรคฟุ้ง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    12 พ.ย. 2561

 "อุเบกขา แก้โรคเครียดโรคฟุ้ง"

" .. "อุเบกขา หมายถึงการวางใจเป็นกลางวางเฉย ไม่ยินดียินร้าย" จึงไม่หวั่นไหวด้วยความยินดีหรือความยินร้าย "หวั่นไหวเพราะความยินดีมากย่อมเป็นเหตุให้ฟุ้ง หวั่นไหวเพราะความยินร้ายแม้มากย่อมเป็นเหตุให้เครียด"

ท่านผู้มีปัญญาเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมโอสถนี้ "จึงสนใจอบรมอุเบกขา เพื่อรักษาใจให้ปราศจากโรค" ให้เป็นใจที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง .. "

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11913DT014902

วิริยะ12

12 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5179 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย