"ปัจจัตตัง ความรู้เฉพาะตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    18 ธ.ค. 2561


 "ปัจจัตตัง ความรู้เฉพาะตน"

" .. "จิตนี้เมื่อเราฝึกหัดอบรมเต็มที่ ด้วยการเอาสติเข้าไปควบคุมให้อยู่ใน "พุทโธ" เป็นอันเดียวแล้ว จะไม่ส่งส่ายไปในที่ต่าง ๆ แล้วจะรวมเข้ามาเป็นหนึ่ง" และคำบริกรรมนั้นก็จะหายไปโดยไม่รู้ตัว จะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขหาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้

"ผู้ไม่เคยได้ประสบ เมื่อประสบเข้าแล้วจะบรรยายอย่างไรก็ไม่ถูก" เพราะความสงบสุขชนิดนี้ ซึ่งไม่มีคนใดในโลกนี้ได้ประสบมาก่อน ถึงเคยได้ประสบมาแล้วก็มิใช่อย่างเดียวกัน

ฉะนั้น "จึงบรรยายไม่ถูก แต่อธิบายให้ตัวเองฟังได้" ถ้าจะอธิบายให้คนอื่นฟัง ก็จะต้องใช้อุปมาอุปมัยเปรียบเทียบจึงจะเข้าใจได้ "ของพรรค์นี้มันเป็น "ปัจจัตตัง" ความรู้เฉพาะตน" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย
 
   DT014902

วิริยะ12

18 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5378 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย