"ใจสงบเย็นเป็นสิ่งสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    28 ก.พ. 2562


 "ใจสงบเย็นเป็นสิ่งสำคัญ"

".. ขอย้ำอีกทีว่า "ใจเป็นสำคัญ" ขอให้ทุกท่านซึ่งเป็นชาวพุทธได้สำนึกเสมอว่า "ใจนี้แลเป็นตัวยืนโรงในการเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่" ขอให้สร้างคุณงามความดีเตรียมพร้อมไว้อย่าให้บกพร่อง

"แต่การบำเพ็ญจิตใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นรากฐานสำคัญมาก เพราะเป็นจุดที่รวมแห่งความดีทั้งมวล" คุณงามความดีทั้งหลายจะไหลรวมเข้ามาอยู่ในจิตนี้ ดังนั้น "การอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก"

ใจเพียงสงบเท่านั้นก็เริ่มเห็นคุณค่าขึ้นมาแล้ว "ใจไม่มีความสงบหาคุณค่าที่ไหน" มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาลนตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอนจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ "เพราะใจเป็นที่รวมแห่งสุขแลทุกข์ ถ้าร้อนใจจึงร้อนมาก ทุกข์มาก ถ้าเย็นใจจึงเย็นมากสุขมาก" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2290&CatID=2
   DT014902

วิริยะ12

28 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5380 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย