"ผู้สนใจปฏิบัติธรรม" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    14 ธ.ค. 2565

.
 "ผู้สนใจปฏิบัติธรรม"

" .. คือ ผู้สนใจทำความรู้ ความฉลาด "เพึ่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกเขาปรารถนา" อันเพราะคนเราจะอยู่และไปโดยไม่สนเครื่่องป้องกันตัวนั้น "ย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกและภายใน" .. "

"มุตโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
    DT014902

วิริยะ12

14 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5322 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย