"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๓" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    1 มี.ค. 2562

 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๓"
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. "วันนี้เรานั่งสมาธิแล้วหรือยัง" เวลานี้จิตเราตั้งมั่นในสมาธิเป็นปรกติดีหรือยัง "ผู้ใดปล่อยจิตไปตามกามารมณ์ ผู้นั้นจะต้องเดือดร้อนในภายหลัง" เพราะกามทั้งมวลล้วนแต่นำทุกข์มาให้ ทั้งในอดีตและในปัจจุบันและติดตามไปในอนาคต

นักปฏิบัติทางจิตทั้งหลาย ควรละทิ้งให้ได้ในเวลานี้เป็นการดีมาก "เพราะท่านผู้ใดละกามตัวนี้ได้ ย่อมอยู่เป็นสุขทุกลมหายใจ สิ่งเดือดร้อนทั้งหลายในโลกนี้ ทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่กามเป็นเหตุ"

เหตุใหญ่อยู่ที่ "ใจหลงใหลในกามารมณ์" เหตุนี้ท่านผู้ยังละกามทางกายไม่ได้ ก็ให้พยายามละ ผู้ยังละทางวาจายังไม่ได้ ก็ให้พยายามละ ผู้ละกามทางจิตยังไม่หมด ก็ละให้หมดในเวลานี้ ท่านผู้นั้นจึงชื่อว่า อยู่ในพุทธศาสนา แล .."

โดยความหวังดีให้แก่ทุก ๆ คน
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)   



DT014902

วิริยะ12

1 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5326 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย