"มันไม่สงบ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    23 มี.ค. 2562

.
 "มันไม่สงบ"

" .. ในสมัยที่ผมเป็นพระปฏิบัติใหม่ ๆ "จะนั่งสมาธิตรงไหน เสียงมันก็อื้อ มันไม่สงบเลย" คิดผ่านไปผ่านมาเสมอว่า "จะทำอย่างไรหนอมันไม่สงบ"

จนต้องหาขี้ผึ้งมาปั้นกลม ๆ อุดเข้าไปในหูนี่ ไม่ได้ยินอะไร มีแต่เสียงอื้อเท่านั้น "นึกว่ามันจะดี นึกว่ามันจะสงบ" เปล่า "ความปรุงแต่งอะไรต่ออะไรต่าง ๆ นี้ มิใช่อยู่ที่หูดอก มันเกิดภายในจิตใจ" มันจะมีสารพัดอย่าง ต้องคลำหามัน ค้นคว้าหาความสงบ .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

23 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5310 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย