"ปัญญา มีอำนาจเหนือกิเลส" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  

 "ปัญญา มีอำนาจเหนือกิเลส"

" .. ความคิดย่อมพ่ายแพ้แก่อำนาจของปัญญา "ปัญญาควบคุมความคิดได้" ความคิดย่อมพ่ายแพ้แก่อำนาจของปัญญา "ดังนั้นผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมความคิดมิให้ก่อให้เกิดความทุกข์ได้" นั่นคือผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามรถพาใจหลีกพ้นความเศร้าหมองของกิเลสได้ ผู้ไม่มีปัญญาหาทำได้ไม่

ความทุกข์ทั้งหลายหลีกไกลด้วยปัญญา "ปัญญามีอำนาจเหนือความคิด ก็คือปัญญาที่มีอำนาจเหนือกิเลสนั่นเอง" เพราะเมื่อปัญญาควบคุมความคิดได้ ความคิดก็จะไม่ปรุงแต่งไปกวนกิเลสที่มีอยู่เต็มโลก ให้โลดแล่นเข้าประชิดติดใจ จึงเป็นการควบคุมกิเลสได้พร้อมกับควบคุมความคิด .. "

"รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11913


• วิธีนั่งสมาธิ (หลวงพ่อชา)

• หมู่บ้าน ตำบล เมืองและแคว้น

• 📜ขายที่ดิน 119 ไร่ ติดถนนบ้านฝายแก้ว-บ้านดงป่าสัก ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ไร่ละ 5 แสนบาท

• เสียงเห่าจากสุนัขที่ซื่อสัตย์

• อามิสทาน
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย