"นิสัยเด็ดเดี่ยวอาจหาญ" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)
 วิริยะ12   3 ก.ค. 2562

.
 "นิสัยเด็ดเดี่ยวอาจหาญ"

"หลวงปู่ชอบ ฐานสโม" โดยปกติท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยว อาจหาญ ชอบไปและอยู่ตามลำพังองค์เดียว นาน ๆ จะชวนเพื่อนชวนหมู่ไปด้วย กันสักครั้งหนึ่ง แต่ก็เลือกเฉพาะผู้ที่ใจเด็ด ใจถึง ตายเป็นตายเท่านั้น

หลวงปู่ : อธิบายว่า "การไปคนเดียว อยู่คนเดียว จะท่าให้มีสติ รู้ตัว สังวรระวังอยู่ตลอดเวลา" ไม่ประมาทมัวแต่นึกจะอาศัยเพื่อนหรือผู้อื่น ทั้งไม่ต้องมีเรื่องมาก อีกทั้งต้องพูดคุย สนทนากันในบางโอกาส บาง เวลา ทำให้เสียเวลาการบำเพ็ญเพียรไป

หลวงปู่ : บอกว่า "การไปคนเดียวไม่ต้องรั้งรอกัน คิดจะไปเพียงเก็บบริขารใส่ในบาตร คว้ากลดร่มได้ก็ไปได้แล้ว ไม่ต้องเสียเวลา รอโน่น รอนี่หรือคำท้วงติง ... อย่าเพิ่งไปเลย กำลังอยู่สบาย ... ไปทำไม? ญาติโยมเพิ่งทำแคร่ ที่มุงบัง ถวายเสร็จ ไม่อยู่ต่อไปหรือท่าน? ... จะต้องไม่ได้ยินคำทัดทานเหนี่ยวรั้งเหล่านี้ ... "

มีผู้เคยเรียนถามหลวงปู่ว่า "ไปองค์เดียวเจ็บจะทำอย่างไร ? ตายจะทำอย่างไร ?"
หลวงปู่ จะยิ้มและตอบเรียบๆ ว่า "เจ็บก็รักษาธาตุขันธ์ไปตาม มีตามเกิด หายก็หาย ตายก็ตาย’" "นั่นชี ! ... ตายจะทำอย่างไร ?’" ผู้สงสัยเร่งถาม ท่านตอบง่าย ๆ ว่า "ก็ปล่อยไปตามคติธรรมดา"

ถามชํ้าต่อไปอีกว่า "คติธรรมดา เป็นอย่างไร ?’"
หลวงป่ จึงต้องอธิบายเพิ่มขึ้นว่า "ธาตุทั้งสีเขาก็กลับคืนไปสู่สภาพเติมของเขา ที่เป็นลม เป็นไฟ ก็หยุดแล้วเมื่อหมดลมหายใจ ทีเป็นน้ำและดิน ก็กลับสูน้ำและดินนะซี !"

"หนังสือบูรพาจารย์"
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 DT014902

วิริยะ12

3 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4174 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย