"เจ็บไข้ได้ป่วย สำคัญอยู่ที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    29 ก.ย. 2562


 "เจ็บไข้ได้ป่วย สำคัญอยู่ที่ใจ"

" .. นี่พูดถึงเรื่องใจ "ใจเป็นสำคัญนะ ใจเป็นหลัก" เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรก็ตาม ถ้าใจไม่เอนไม่เอียงแล้ว มันเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บ ทุกข์รู้ว่าทุกข์อยู่อย่างนั้น "ถ้าใจเอนเสียอย่างเดียวนี้เป็นไฟไปหมดนะ"

ร่างกายจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตาม "เป็นมากขึ้นเพราะใจเป็นตัวเสริม กองทุกข์อยู่กับใจ ความกังวลอยู่กับใจ" กระจายออกไปทั่วสรรพางค์ร่างกายเลยกำเริบกันไปหมด ทุกข์นะ เป็นไข้ก็ไข้ใหญ่เลยเทียว "ถ้าใจไม่กำเริบไม่เป็นไรแหละ สำคัญอยู่ที่ใจ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2752&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

29 ก.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5308 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย