"ภัยทั้งหลายมันมีเหตุมีปัจจัย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    20 พ.ค. 2563

.
 "ภัยทั้งหลายมันมีเหตุมีปัจจัย"

" .. "ภัยทั้งหลายมันเกิดจากมันมีเหตุมีปัจจัยมา" ไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย เออ .. อัคคีภัย .. อุทกภัย .. โจรภัยต่าง ๆ หมู่นี้น่ะ .. "ถ้าบุคคลใดมีกรรมมีเวรมาแต่ชาติก่อนแล้ว มันก็ประสบภัยเหล่านี้" ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ผู้ใดไม่มีเวรไม่มีมาแต่ก่อน บางทีก็พ้นจากภัยต่าง ๆ เหล่านั้นไปได้

"มันต้องเรียนรู้ไปหมดเลยเป็นอย่างนั้น" ภัยภายนอกนั้นแหละก็ไม่มีปัจจัย กรรมมีเวร กรรมชั่วเวรชั่วแต่ชาติก่อนที่ตนได้ทำมาบ้าง "และบางทีก็อาจจะเกิดจากเหตุปัจจุบันนี้ก็ได้" ไม่ต้องอาศัยกรรมเวรแต่หนหลัง

"อันภัยธรรมชาตินี้มันไม่ว่าหละ" คนมีกรรมมีเวรหรือไม่มีกรรมไม่มีเวรมันอาจได้ประสบเหมือนกันหมดเลย "แต่ว่าภัยมันเกิดจากกรรมเวรจริง ๆ ก็คือทำให้ร่างกายชำรุดทรุดโทรม โรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนรักษาอย่างไรก็ไม่หาย" อันนี้แท้มันเว้นไม่ได้แน่นอนเลย .. "

"ชีวิตจะพ้นภัย อาศัยธรรมของหลวงปู่"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

20 พ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5261 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย