"ให้พากันตั้งใจภาวนา" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    5 ก.พ. 2563


 "ให้พากันตั้งใจภาวนา"

" .. "การภาวนาก็คือการอบรมใจให้มีเหตุมีผล" ก็เพื่อการงานทั้งภายนอกและภายใน ให้มันสะอาดเข้าไปเรื่อย ๆ พอสะอาดเข้าจิตมันก็ผ่องใสเท่านั้นแหละ "ถ้าไม่ชำระสะสางมันก็ดูรกรุงรังก็เท่านั้นแหละ" มีแต่ความร้อนมาเผาตัวเองอยู่อย่างนั้นนะ

"ถึงจะหาเงินได้กองเท่าภูเขาก็เถอะถ้าใจไม่มีธรรม" ความกระทบกระเทือนจิตใจนี้ เรื่องจิตใจก็ได้เท่านั้นแหละสมบัติก็รั่วไหลไปหมด "ให้พากันตั้งใจภาวนานะ" ถ้าอยากจะเอาตัวเองให้พ้นทุกข์ .. "

"เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
    DT014902

วิริยะ12

5 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5351 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย