"ธรรมชาติของจิตฝึกได้เสมอ" (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท)

 วิริยะ12    23 พ.ค. 2563

.
 "ธรรมชาติของจิตฝึกได้เสมอ"

" .. "ธรรมชาติของใจนี้มันฝึกกันได้" เอามาใช้ประโยชน์ได้ เปรียบได้กับต้นไม้ในป่า ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติของมัน เราก็จะเอามันมาสร้างบ้านไม่ได้ จะเอามาทำแผ่นกระดานก็ไม่ได้ หรือทำอะไรอย่างอื่นที่จะใช้สร้างบ้านก็ไม่ได้ แต่ถ้าช่างไม้ผ่านมาต้องการไม้ไปสร้างบ้าน เขาก็จะมองหาต้นไม้ในป่านี้และตัดต้นไม้ในป่านี้เอาไปใช้ประโยชน์ ไม่ช้าเขาก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อย

"การปฏิบัติภาวนาและการพัฒนาจิตก็คล้ายกันอย่างนี้" ก็ต้องเอาใจที่ยังไม่ได้ฝึกเหมือนไม้ในป่านี่แหละ มาฝึกมัน จนมันละเอียดประณีตขึ้น รู้ขึ้นและว่องไวขึ้น ทุกอย่างมันเป็นไปตามภาวะธรรมชาติของมัน "เมื่อเรารู้จักธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ เราก็เปลี่ยนมันได้ ทิ้งมันก็ได้ ปล่อยมันไปก็ได้ แล้วเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไป" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทฺโท 
http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/The_Training_of_the_Heart.phpDT014902

วิริยะ12

23 พ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4705 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย