"นิมิตให้ประโยชน์แก่คนมีปัญญา" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    22 มิ.ย. 2563

.
 "นิมิตให้ประโยชน์แก่คนมีปัญญา"

" .. เมื่อลงนั่งสมาธิ "ถ้าเกิดนิมิตต่าง ๆ เช่น เห็นนางฟ้า" เป็นต้น นิมิตที่เกิดขึ้น อย่าอยากให้มันเกิด อย่าไม่อยากให้มันเกิด มันมาให้พิจารณา พิจารณาแล้วอย่าหลง

ให้นึกว่ามันไม่ใช่ของเรา "นี่ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" เช่นกัน ถึงมันจะเป็นอยู่ก็อย่าเอาใจใส่มัน เมื่อมันย้งไม่หาย ตั้งจิตใหม่ กำหนดลมหายใจมาก ๆ "สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงนิมิต คือของหลอกลวง"

๑.ให้เราชอบ
๒.ให้เรารัก
๓.ให้เรากลัว

"นิมิตเป็นของหลอกลวงใจเรา" มันไม่แน่นอน ถ้าเห็นแล้วอย่า ไปหมายมัน ไม่ใช่ของเรา อย่าวิ่งตามนิมิต เห็นนิมิตให้ย้อน ดูจิตเลย .. "นิมิตนี้ให้ประโยชน์แก่คนมีปัญญา ให้โทษแก่คนไม่มีปัญญา" ทำความเพียรไปจนเราไม่ตื่นเต้นในนิมิต .. "

"พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
 DT014902

วิริยะ12

22 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4709 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย