"ตามรู้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

"ตามรู้"

" .. "สติเป็นอาการของจิตที่ตามรู้ตามเห็น" คือ "ตามรู้ตามเห็นอาการกิริยาของจิต" แต่มิใช่เห็นตัวจิต "จิตแท้คือผู้รู้" ผู้ตามรู้ตามเห็นอาการของจิต ไม่มีวันจะทันจิตได้เลย เหมือนบุคคลผู้ตามรอยโคที่หายไป ไม่เห็นตัวมันจึงตามรอยของมันไป แต่โคเป็นวัตถุ ไม่เหมือนจิต ซึ่งเป็นนามธรรม "เอาจิตไปตามอาการของจิต มันก็ผิดวิสัย" เมื่อไรจะเห็นตัวจิตสักที .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
http://tesray.com/

5,411


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย