"พุทโธนั้น เป็นอย่างไร" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12  

.
 "พุทโธนั้น เป็นอย่างไร"

หลวงปู่ : เวลาภาวนาอย่าส่งจิตออกนอก "ความรู้อะไรทั้งหลาย อย่าไปยึด ความรู้ที่เราเรียนกับตำรา หรือครูอาจารย์ อย่าเอามายุ่งเลย" ให้ตัดอารมณ์ออกให้หมด แล้วเวลาภาวนาไปให้มันรู้ รู้จากจิตของเรานี่แหละ จิตของเราสงบ เราจะรู้เอง ต้องภาวนาให้มาก ๆ เข้า "เวลามันจะเป็น จะเป็นของมันเอง"

แล้วก็ควานรู้อะไร ๆ ให้มันออกมาจากจิตของเรา "ความรู้ที่ออกจากจิตที่สงบนั่นแหละเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งถึงที่สุด" ให้มันรู้จากจิตเองนั่นแหละมันดี คือจิตมันสงบ ทำจิตให้เกิดอารมณ์อันเดียว "แต่ก่อนภาวนา ก็อย่าส่งจิตออกนอก" ให้จิตอยู่ในจิตและก็ให้จิตภาวนาเอาเอง ไม่ต้องบริกรรมทางปาก

"ให้จิตเป็นผู้บริกรรม พุทโธ พุทโธ อยู่นั่นแหละ" เกิดครั้งเดียวเท่านั้นและพุทโธนั่นแหละจะผุดขึ้นในจิตของเรา "เราจะได้รู้จักว่า พุทโธนั้น เป็นอย่างไร" แล้วรู้เอง .. เท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมาย

(หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) 
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk-main-page.htm   

5,386


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย