"ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    24 ธ.ค. 2563

.
 "ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน"

" .. "จิตให้ปักแน่่นลงไปในภาวนา" ไม่ต้องไปเอายศเอาอย่างกับใคร ไม่ต้องไปมุ่งเอาลาภ ยศสรรเสริญกับบุคคลผู้ใด "ทำใจให้เฉยไว้เหมือนแผ่นดิน" นั้นแหละจิตใจจึงจะเข้าสู่ความสงบระงับ ไม่ให้ใจหวั่นไหวสั่นสะเทือนง่าย ๆ เร่งภาวนาให้ข้ามไป พ้นไป "เมื่อมันกระทบมาก็ให้มันเหมือนกับลมกระทบกับเสาหิน" ไม่หวั่นไหว .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

24 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5312 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย