"หลงในรูป" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "หลงในรูป"

" .. ให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนากันจริง ๆ "เอาจิตใจดวงผู้รู้ภายในมาจี้ใจจุดหลงของใจเรา" ความหลงของใจไม่ใช่อื่นไกล "หลงในรูป" หมายถึง "คน สัตว์ สิ่งของ บ้านเรือนเคหสถาน" อันใดก็ตาม "ถ้าจิตใจไปหลงก็จะไปข้องอยู่กับที่นั่น"

"ถ้าจิตไม่หลงก็วางเฉยได้จิตใจก็เย็นสบายเป็นสุข ไม่ทุกข์ร้อนประการใด" เราทุกคนควรปฏบัติบูชาภาวนาอย่างนี้ให้ได้ทุก ๆ คืน ไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเอง .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู๋สิม พุทธาจาโร
    

5,450


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย