"อย่าจับผิดผู้อื่น" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    14 เม.ย. 2564

.
 "อย่าจับผิดผู้อื่น"

ถาม : มีหลายครั้งหลายหนที่ดูเหมือนว่า "พระหลายรูปที่นี่ไม่ฝึกปฏิบัติ ดูท่านไม่ใส่ใจธรรมหรือขาดสติ" เรื่องนี้กวนใจผม

ตอบ : "มันไม่ถูกต้องที่คอยจับตาดูผู้อื่น" นี่ไม่ช่วยการฝึกปฏิบัติของท่านเลย "ถ้าท่านรำคาญใจจงเฝ้าดูความรำคาญในใจของท่าน" ถ้าศีลของเขาด่างพร้อยหรือเขาเหล่านั้นไม่ใช่พระดี ก็ไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะไปตัดสิน "ท่านจะไม่เกิดปัญญาจากการจับตาดูผู้อื่น"

"พระวินัย" เป็นเครื่องช่วยในการทำสมาธิของท่าน "ไม่ใช่อาวุธสำหรับใช้ติชมหรือค้นหาความผิดของผู้อื่น" ไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบัติให้ท่านได้ หรือท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ผู้อื่นได้ "จงมีสติใส่ใจในการกระทำของท่านเอง" และนี่คือแนวทางของการปฏิบัติ ..

"สงบจิตได้ปัญญา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

14 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5190 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย