"ผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากโลกนี้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    10 มิ.ย. 2564

.
 "ผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากโลกนี้"

" .. "ผู้ใดชอบความสงบ" ประพฤติปฏิบัติไปเพื่อความสงบทางจิตใจ "ผู้นั้นได้ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้" มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ยุ่งเหยิง มีการอิจฉา พยาบาท เบียดเบียนซึ่งกันและกัน "ไม่รู้จักให้อภัยต่อกันและกัน"

เข้าทำนองว่า "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก" อันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้หาได้ถมไป นักปราชญ์ผู้มีปัญญา "ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว จึงเหนื่อยหน่าย" ไม่ปรารถนาจะมาเกิดในโลกนี้อีก

"จึงภาวนาเข้าไป ใช้ปัญญาสอนจิต" ให้ปล่อยให้วางขันธ์ทั้ง ๕ อันนี้ไปเรื่อย ๆ "เมื่อใจปล่อยวางขันธ์ ๕ นี้ได้ ก็เป็นอันว่าจบลง" ไม่ต้องมาเกิด มาอาศัยขันธ์ ๕ นี้อีกต่อไป .. "

"สำรวมจิตของตนให้แน่วแน่"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

10 มิ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5112 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย