คติธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ๑

 ลูกโป่ง  คติธรรม ที่ ๑.

คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
Good thought, Good speech, Good deeds and Good company lead to a Good life.   

ที่มา : fb Watbudhapanyanantarama Canada

5,418


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย