"ใจดีเป็นอย่างไร" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    9 ต.ค. 2564

.
 "ใจดีเป็นอย่างไร"

" .. ใจเราดีก็มีความสุข ความสบาย เย็นอกเย็นใจไม่เดือดร้อน "พุทโธ-กายเราเบิกบาน พุทโธ-ใจเราสว่างไสว พุทโธ-ใจเราผ่องใส" เหมือนน้ำใส กระจกใสหรือแก้วใส เห็นตน เห็นบุคคลอื่น มองเห็นเรา มองเห็นเขา มองเห็นงานมองเห็นการ มองเห็นความสุข ความทุกข์ของเรา เรามีชีวิตเรารักชีวิต ใคร ๆ ก็มีชีวิตเหมือนกันทุกคน เมื่อเป็นเช่นนี้ "เราก็ไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ... ซี" .. "

"ชีวประวัติและปฏิปทา"
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร    DT014902

วิริยะ12

9 ต.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5358 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย