"พ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12    16 ก.พ. 2565

.
 "พ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร"

" .. "ผู้มีความเพียรย่อมสำเร็จได้ทุกอย่างทุกประการ" ตั้งใจทำตั้งใจพูด ตั้งใจคิด ตั้งใจภาวนา มันไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียร ผู้มีเพียร คนมีเพียร ทำอะไรก็สำเร็จ พูดอะไรก็สำเร็จ คิดอะไรก็สำเร็จ

เมื่อไม่มีความเพียร มันจะเอาอะไรมาเป็นความสำเร็จ ทำอะไรไม่ตั้งใจทำ ทำจนตลอดรอดฝั่งคือว่า "เอาจริงเอาจังในใจ แม้พุทโธคำเดียวก็ได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพาน" เพราะอะไรเพราะองค์นั้น ผู้นั้นทำจริง ๆ ปฏิบัติจริง ๆ ภาวนาจริง ๆ ตั้งจิตตั้งใจจริง ๆ ตั้งเนื้อตัวจริง ๆ เอาจริงเอาจังทุกอย่าง

"เมื่อทำจริง ๆ ปฏิบัติจริง ๆ ของจริงมันก็ปรากฏการณ์ขึ้นมา" ในที่ความจริงนั่นแหละ ไม่ได้อยู่ในที่อื่น มันอยู่ที่จิตที่ใจของแต่ละบุคคล ไม่ต้องไปมัวสงสัยวิตกวิจารอย่างนั้นอย่างนี้ "ขอให้ทำจริงปฏิบัติจริง" มันไม่จริงอย่าไปถอยความเพียร .. "

"พุทฺธาจารบูชา" พระญาณสิทธาจารย์
(หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
    DT014902

วิริยะ12

16 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5314 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย